Over ons

Over ons

Deze e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ is in 2012 gemaakt door de Academische Werkplaats AMPHI, Radboudumc. De E-learning is er voor alle ouders van kinderen uit groep 6, 7 en 8, die hun kind willen stimuleren om gezond te eten en te bewegen. Zonder daarbij steeds de strijd aan te gaan.

De thema’s en voorbeelden die gebruikt worden in de e-learning zijn het resultaat van groepsgesprekken gehouden met moeders. Al deze moeders hadden een kind tussen de 8 en 13 jaar oud. De groepsgesprekken gingen over dagelijkse situaties waarin het moeilijk is je kind te stimuleren gezond te eten en bewegen. Na deze gesprekken zijn 5 thema’s gekozen. Deze 5 thema’s komen terug in filmpjes.

In november 2015 is de eerste versie van deze e-learning herzien. Dit op basis van een onderzoek naar het effect van de e-learning onder 475 ouders. Ook de laatste inzichten van het Voedingscentrum, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de jeugdgezondheidszorg zijn in de nieuwe versie meegenomen.

Deze e-learning is nu in het beheer van de GGD Gelderland-Zuid. Neem voor meer informatie en vragen contact op met jeugdarts en onderzoeker Emilie Ruiter: infogezondeafsprakenmetjekind.nl.